Tag Archives: อบโอโซนฆ่าเชื้อ

กำจัดกลิ่นด้วยโอโซน Ozone

อบโอโซน ด้วยมีคำถามเข้ามามาก ว่าจะกำจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นฉี่ กลิ่นอาหาร กลิ่นที่เกิดจากการเน่าเหม็นของซากสัตว์ และอีกสารพัดกลิ่น ต้องทำอย่างไร ใช้การบริการอบโอโซนได้มั้ย ซึ่งก็บอกว่าได้ แต่ไม่ใช้วิธีด้วยการอบโอโซน เพียงขั้นตอนเดียว ก่อนอื่นเราต้องหาสาเหตุ และต้นกำเนิดของกลิ่นนั้นๆ เสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น กลิ่นที่เกิดจากการเน่าเหม็นของซากสัตว์ ซากหนูตาย จิ้งจก หรือ กลิ่นที่เกิดจากอาหาร เช่นซื้ออาหารทะเลขึ้นมาบนรถโดยไม่บรรจุในกล่องโฟม แล้วทำให้น้ำหรือน้ำแข็งที่แช่ ละลายหรือซึมลงบนพื้นพรม พื้นผ้าบุบนรถยนต์ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านั้นล้วนก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นมาได้  ซึ่งวิธีการนำเครื่องอบโอโซน ไปตั้งในบริเวณ หรือในรถ อาจช่วยให้กลิ่นให้ไปในทันที หากแต่ว่าต้นกำเนิดของกลิ่นนั้นยังอยู่ ยังไม่ได้มีการนำไปทำความสะอาด ก็อาจเป็นสาเหตุให้กลิ่นกลับมาอีกได้ เพราะต้นกำเนิดของกลิ่นมาลงลึกไปใต้พื้นผิว ที่โอโซนไม่สามารถเข้าไปถึง ดังนั้นในวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมคือ ต้องทำความสะอาด หรือกำจัดต้นตอของกลิ่น ควบคู่ไปกับการอบโอโซน จึงจะช่วยให้กลิ่นหายไปได้ดียิ่งขึ้น เครื่องอบโอโซน ทุกเครื่องเหมือนกันหรือไม่ ในท้องตลาดมีผู้ผลิต และผู้จำหน่าย รวมถึงผู้ให้บริการการอบโอโซน อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็จะมีการโปรโมทเครื่องประสิทธิภาพของเครื่องแตกต่างกันไป ซึ่งปัจจัยหลักที่เป็นส่วนสำคัญในการประสิทธิภาพของเครื่องนั้นก็คือ ความเข้มข้นของโอโซน (O3) […]