Tag Archives: พ่นโควิด ราคา

9 สิ่งปฏิบัติเมื่อติดเชื้อโควิด

ทีมพ่นฆ่าเชื้อ บัตเลอร์

9 สิ่งปฏิบัติเมื่อติดเชื้อโควิด สถานการณ์โควิดมาในระลอกที่ 4 กับการแพร่ระบาดของ โควิด – 19 (Covid-19) ซึ่งวันที่ผู้เขียนได้เขียนบทความนี้ ยอดผู้ติดเชื้อก็กำลังเพิ่มขึ้นๆ มาถึงระดับเกิน 10,000 คนต่อวันกันแล้ว กับเชื้อโควิด – 19 สายพันธุ์ โอไมครอน ซึ่งก็ไม่รู้ว่าระลอกนี้ จะทุเลาบรรเทากันเมื่อไหร่ ผู้เขียนก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะมีคำถามอยู่ในใจว่า หากเป็นผู้ติดเชื้อ หรือคนใกล้ชิดติดเชื้อแล้ว ต้องทำอย่างไร เพื่อให้ทุกท่านไม่ตื่นตระหนก ทางผู้เขียนก็ขอรวบรวมข้อมูลและวิธีการตามที่หน่วยงานรัฐแนะนำ รวมถึงจากประสบการณ์จากผู้รู้หลายท่านแนะนำ มาให้ทุกท่านได้ทราบ โดยจัดเป็นข้อหลักๆ ได้ดังนี้ 1. แยกตัว แยกตัวผู้ติดเชื้อออกจากผู้อื่น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ โดยทำการแยกภาชนะ เก็บเสื้อผ้าและข้าวของ ควรอยู่แต่ภายให้ห้อง งดการใช้ห้องน้ำ หรือรับประทานอาหารร่วมกัน และลดการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้อื่น 2. ติดต่อ ติดต่อโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ดูแลโรคติดต่อ Covid-19 ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ กทม. หรือสำนักอนามัย  หรือสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค […]