Open Hour 08.00 - 22.00
Security Service

บริการจัดส่งพนักงาน รักษาความปลอดภัย

Butler (บัตเลอร์) ให้บริการจัดส่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงาน อาคาร โรงงาน โรงแรม ฯลฯ เพื่อให้บริการดูแล งานด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลทรัพย์สินของลูกค้า และผู้ใช้บริการ

ทำไมต้องเลือกเรา?

บริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน

ให้บริการงานด้านรักษาความปลอดภัย การจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ไปประจำยังธุรกิจของท่าน ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน อาคาร โรงงาน โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ด้วยทีมงานพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์ในวงการมาอย่างยาวนาน

การควบคุมคุณภาพ รปภ

Butler (บัตเลอร์) บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพการทำงาน ทีมงานสายตรวจเข้าตรวจสอบการทำงานของ พนักงานรักษาความปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเข้าพบผู้ว่าจ้าง เพื่อรับฟังผลการประเมินงานของพนักงาน เพื่อนำกลับมาปรับปรุง แก้ไข ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของหน้างาน

การสรรหา พนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยทีมงานคัดสรร

Butler (บัตเลอร์) มีทีมงานสรรหาที่มีคุณภาพ เพื่อคัดเลือกและจัดหา พนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทำให้สามารถรองรับความต้องการได้อย่างเร่งด่วน ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จะได้รับการฝึกอบรม และดูแลตลอดอายุสัญญา

สนใจใช้บริการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่างๆ

โทร. 095-694-9745 , 088-919-5026

LineOA : @butlerthai

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Click here
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone