Open Hour 08.00 - 22.00
Cleaning Service

บริการจัดส่ง พนักงานทำความสะอาด

แม่บ้านประจำสำนักงาน แม่บ้านประจำโรงงาน

Butler (บัตเลอร์) ให้บริการจัดส่ง พนักงานทำความสะอาด แบบประจำ (แม่บ้านทำความสะอาด , แม่บ้านประจำออฟฟิต) สำหรับสำนักงาน อาคาร โรงงาน โรงแรม ฯลฯ เพื่อให้บริการดูแลงานด้านความสะอาด พร้อมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดต่างๆที่จำเป็น ลดภาระสำหรับองค์กร รวมถึงการจัดเตรียมพนักงานทำงานทดแทน กรณีพนักงานประจำมีความจำเป็นต้องหยุดงาน หรือลางาน ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

แม่บ้านประจำ

Butler (บัตเลอร์) ให้บริการลูกค้าที่ต้องการ แม่บ้านประจำ แม่บ้านทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน สำนักงาน อาคาร โรงงาน โรงเรียน ฯลฯ โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลในเรื่องการควบคุมคุณภาพ สวัสดิการต่างๆ ๆ ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด และดูแลพนักงานทุกคนให้มีความสุขในการทำงาน เพื่อลดการเทิร์นโอเวอร์ของพนักงาน ช่วยให้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ราบรื่น

ทำไมต้อง เลือกเรา

Butler (บัตเลอร์) มีการควบคุมคุณภาพการทำงาน โดยทีมงานสายตรวจ เข้าตรวจสอบการทำงานของ พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้านทำความสะอาด , แม่บ้านประจำสำนักงาน) ประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเข้าพบผู้ว่าจ้าง เพื่อรับฟังผลการประเมินงานของพนักงาน เพื่อนำกลับมาปรับปรุง แก้ไข ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของหน้างาน

การสรรหาแม่บ้านทำความสะอาด

Butler (บัตเลอร์) มีทีมงานสรรหาที่มีคุณภาพ เพื่อคัดเลือกและจัดหา พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้านทำความสะอาด) ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทำให้สามารถรองรับความต้องการได้อย่างเร่งด่วน ซึ่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้านทำความสะอาด) จะได้รับการฝึกอบรม และดูแลตลอดอายุสัญญา

ข้อดีของการใช้ บริษัททำความสะอาด

  • ลดภาระในการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ของ พนักงานทำความสะอาด  แม่บ้านประจำ
  • ลดภาระในการดูแลเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาด
  • มีพนักงานทดแทน กรณี แม่บ้านทำความสะอาด ประจำ เจ็บป่วย , ลางาน
  • มีการควบคุมคุณภาพ โดยทีมงานจาก บริษัททำความสะอาด 
  • สามารถเปลี่ยน พนักงานทำความสะอาด กรณี ทำงานบกพร่อง หรือ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

สนใจใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางต่างๆ

โทร. 099-465-1353

โทร. 095-694-9745

โทร. 088-919-5026

LineOA : @butlerthai

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone