OUR SERVICE

บริการของเรา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานทำความสะอาด

บริการทำความสะอาด

บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส

อบโอโซน

บริการอบโอโซน ฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น

บริการกำจัดไรฝุ่น ที่นอน

บริการกำจัดปลวก และแมลง

บริการล้างแอร์ และติดตั้งแอร์