บริการรักษาความปลอดภัย

จัดส่ง รปภ บัตเลอร์

บริการจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

รปภ แบบประจำ เพื่อดูแลทรัพย์สิน ดูแลอาคารสถานที่ ให้ได้รับความปลอดภัย โดยมีทีมงานจำนวนมาก ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนาย ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง

นโยบายด้านบริการรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย บัตเลอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ในการที่ลูกค้าจะใช้บริการรักษาความปลอดภัย
ใส่ใจในทุกรายละเอียด ซื่อสัตย์ ซื่อตรง บริการด้วยความจริงใจ แก้ไขทุกปัญหาอย่างตรงไปตรง
รวมถึงการดูแลพนักงานของบริษัทฯ ให้ได้มีสวัสดิการ และได้รับรายได้ที่เหมาะสม

พนักงานรักษาความปลอดภัย บัตเลอร์

คุณภาพงานที่ดี เริ่มต้นที่พนักงานมีคุณภาพ

การรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เริ่มต้นต้องมาจากพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาบุคคลากรที่จะมาสมัครเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องมีบุคลิกที่ดี มีจิตใจที่พร้อมจะเป็นผู้ให้บริการ และมีระเบียบวินัย ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษในคดีมากก่อน

การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย ทุกนาย ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร เพื่อที่จะได้เป็น พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้อง ตามหลักสูตรพื้นฐาน และเสริมด้วยความรู้ และทักษะเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องใช้ตามแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมในส่วนของมารยาทการให้บริการ ปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้บริการที่เหมาะสม

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลรักษาปลอดภัย ทั้งกล้องวงจรปิด และเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

อุปกรณ์ความปลอดภัย บัตเลอร์

แอปพลิเคชัน สำหรับงาน รปภ

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน (ระบบ B-Check) ของบริษัท ที่ใช้ในการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย สำหรับใช้ในหน่วยงาน เพื่อช่วยให้การลาดตระเวน หรือการตรวจพื้นที่ เป็นเรื่องที่สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้ ลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้าง สามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

แอปพลิเคชันตรวจสอบการทำงาน (B-Check)

  • สามารถตรวจสอบกำลังพลในแต่ละกะการทำงานได้ Real-Time 
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลพนักงานรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน
  • พนักงานรักษาความปลอดภัย ใช้ในการลาดตระเวนตามจุดตรวจ 
  • ตรวจสอบจำนวนจุดตรวจ พร้อมภาพถ่ายประกอบ
  • สามารถรายงานเหตุฉุกเฉิน พร้อมถ่ายภาพ

** บริษัทฯ มีทีมพัฒนาระบบ ซึ่งสามารถพัฒนาและเพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆ ที่จะรองรับต่อสถานการณ์ต่างๆในอนาคต

ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานในทุกธุรกิจ

บัตเลอร์ (BUTLER) เล็งเห้นถึงความต้องการที่เป็นพื้นฐานของธุรกิจ อาทิเช่น การดูแลในส่วนของ พนักงานรักษาความปลอดภัย , พนักงานทำความสะอาด , กำจัดปลวก , กำจัดแมลง หรือ บริการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บริการพ่นฆ่าเชื้อ , บริการอบโอโซน เป็นต้น

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ บัตเลอร์

จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนั้น เรายังมีความจริงใจในการให้บริการอย่างตรงไป ตรงมา มีการเข้าตรวจพบผู้ว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ ดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนาย อย่างเหมาะสม นี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายบริษัทเลือกใช้เรา

บริการรักษาความปลอดภัย บัตเลอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการใบเสนอราคา

ฝ่ายขาย (บริการรักษาความปลอดภัย)
Tel : 088-919-5026 , 099-465-1353