ตำแหน่งงาน

บริษัท รักษาความปลอดภัย บัตเลอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 

เปิดรับบุคคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายงานในพื้นที่ต่างๆ โดยต้องการบุคคลกากรที่มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งที่ต้องการ รวมถึงมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีระเบียบวินัย 

1. ตำแหน่ง ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ(งานความสะอาด) พื้นที่ปฎิบัติงาน (กรุงเทพ)

อายุ 35 – 45 ปี เพศ ชาย – หญิง มีประสบการณ์การทำงานด้านดูแลความสะอาด เคยผ่านงานด้านการจัดการด้านความสะอาด มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถบริหารทีมงาน และบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกได้

2. ตำแหน่ง หัวหน้าพนักงานทำความสะอาด พื้นที่ปฎิบัติงาน (กรุงเทพ , ชลบุรี)

อายุ 30 – 45 ปี เพศ ชาย – หญิง มีประสบการณ์การทำงานด้านดูแลความสะอาด เคยผ่านการเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานในหน่วยงาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

3. ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด พื้นที่ปฎิบัติงาน (กรุงเทพ , ชลบุรี)

อายุ 18 – 50 ปี เพศ ชาย – หญิง มีประสบการณ์การทำงานด้านดูแลความสะอาด มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 

4. ตำแหน่ง หัวหน้าทีมทำความสะอาด พื้นที่ปฎิบัติงาน (กรุงเทพ , ชลบุรี)

อายุ 30 – 50 ปี เพศ ชาย – หญิง มีประสบการณ์การทำงานด้านดูแลความสะอาด มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 

5. ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายขาย พื้นที่ปฎิบัติงาน (กรุงเทพ)

อายุ 20 – 40 ปี เพศ ชาย – หญิง  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร 

6. ตำแหน่ง พนักงานทีมกำจัดแมลง พื้นที่ปฎิบัติงาน (กรุงเทพ)

อายุ 20 – 45 ปี เพศ ชาย   มีประสบการณ์ด้านการทำงานกำจัดแมลง ปลวก มด แมลง หนู 

สนใจติดต่อ

สาขากรุงเทพ : 099-465-1353

สาขาชลบุรี    : 095-694-9745 , 097-119-5926