ตำแหน่งงานที่บริษัทฯ เปิดรับ

บริษัท รักษาความปลอดภัย บัตเลอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 

เปิดรับบุคคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายงานในพื้นที่ต่างๆ โดยต้องการบุคคลกากรที่มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งที่ต้องการ รวมถึงมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีระเบียบวินัย 

1. ตำแหน่ง หัวหน้าพนักงานทำความสะอาด พื้นที่ปฎิบัติงาน (กรุงเทพ , ชลบุรี)

อายุ 30 – 45 ปี เพศ ชาย – หญิง มีประสบการณ์การทำงานด้านดูแลความสะอาด เคยผ่านการเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานในหน่วยงาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

2. ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด พื้นที่ปฎิบัติงาน (กรุงเทพ , ชลบุรี)

อายุ 18 – 50 ปี เพศ ชาย – หญิง มีประสบการณ์การทำงานด้านดูแลความสะอาด มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 

3. ตำแหน่ง หัวหน้าพนักงานต้อนรับ พื้นที่ปฎิบัติงาน (ชลบุรี – ศรีราชา – บางพระ)

อายุ 30 – 50 ปี เพศ ชาย – หญิง มีประสบการณ์การทำงานด้านงานโรงแรม หรืองานรับจองห้องพัก สามารถบริหารจัดการและและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้ดี 

4. ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ พื้นที่ปฎิบัติงาน (ชลบุรี – ศรีราชา – บางพระ)

อายุ 20 – 45 ปี เพศ ชาย – หญิง มีประสบการณ์การทำงานด้านงานโรงแรม หรืองานรับจองห้องพัก 

5. ตำแหน่ง หัวหน้าช่างประจำอาคาร พื้นที่ปฎิบัติงาน (ชลบุรี – ศรีราชา – บางพระ)

อายุ 30 – 45 ปี เพศ ชาย มีประสบการณ์การทำงานส่วนช่างดูแลอาคาร สามารถบริหารทีมช่างในแต่ละส่วนงาน สามารถวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมงานที่เกี่ยวกับงานในอาคาร

6. ตำแหน่ง ช่างประจำอาคาร (ช่างไฟฟ้า , ช่างประปา , ช่างแอร์) พื้นที่ปฎิบัติงาน (ชลบุรี – ศรีราชา – บางพระ)

อายุ 20 – 45 ปี เพศ ชาย มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามาถในด้านงานช่าง อาทิ ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างดูแลเครื่องปรับอากาศ

7. ตำแหน่ง หัวหน้างานภูมิทัศน์ พื้นที่ปฎิบัติงาน (ชลบุรี – ศรีราชา – บางพระ)

อายุ 30 – 45 ปี เพศ ชาย มีความรู้ความชำนาญงานด้านภูมิทัศน์ การดูแลต้นไม้ การจัดสวน การดูแลเรื่องศัตรูพืช

8. ตำแหน่ง คนสวน พื้นที่ปฎิบัติงาน (ชลบุรี – ศรีราชา – บางพระ)

อายุ 20 – 50 ปี เพศ ชาย มีความรู้ความชำนาญงานด้านภูมิทัศน์ การดูแลต้นไม้ การจัดสวน การดูแลเรื่องศัตรูพืช

สนใจติดต่อ

สาขากรุงเทพ : 099-465-1353

สาขาชลบุรี      : 095-694-9745 , 097-119-5926