ติดต่อเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย บัตเลอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ให้บริการด้านงานรักษาความปลอดภัย จัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บริการด้านงานรักษาควาามสะอาด  จัดส่งพนักงานทำความสะอาด ประจำหน่วยงาน สำนักงาน อาคาร โรงงาน ฯลฯ บริการทำความสะอาดอาคาร บริการกำจัดปลวก มด แมลง และหนู บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค กำจัดเชื้อ บริการอบโอโซน ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ดับกลิ่นอับ กลิ่นไม่พึงประสงค์ บริการกำจัดไรฝุ่น ในที่นอน ผ้าม่านและบริการอื่นๆ ครบวงจร

มุ่งมั่นในคุณภาพ

บัตเลอร์ฯ (BUTLER) มุ่งมั่นในคุณภาพการให้บริการ โดยมอบนโยบายให้ทีมงานทุกนายให้มีความใส่ใจในคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่าน มีการเข้าพบผู้ว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการดูแลพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ให้ได้รับสวัสดิการตามกฏหมาย ดูแลเรื่องผลตอบแทน รายได้ ค่าแรง ให้ถูกต้องเหมาะสม ตรงเวลา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ มีความรักทั้งกับองค์กร และรักในหน้าที่การทำงานในสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง

นำสมัยด้านเทคโนโลยี

บัตเลอร์ฯ (BUTLER) ได้เล็งเห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี จึงได้จัดทำและนำเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มาปรับใช้กับการทำงาน ทั้งในส่วนงาน รักษาความปลอดภัย ก็ได้พัฒนาแอพลิเคชั่น สำหรับใช้ในการลาดตระเวน การรายงานเหตุการณ์ การตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือการนำเครื่องมือที่ทันสมัย มาใช้ในงานทำความสะอาด หรือการพ่นฆ่าเชื้อ การอบโอโซน เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

กลุ่มบริการของบัตเลอร์

ช่องทางการติดต่อบริษัท

สำนักงาน (กรุงเทพฯ)

Tel. 082-969-5159 , 082-969-5929 , 090-994-9042

สำนักงาน (ชลบุรี)

Tel. 082-969-5916 , 097-119-5926

Website : www.butlerthai.com

Facebook : https://www.facebook.com/thebutlerthai

Line Id : @butlerthai

Email : butler@butlerthai.com

เพิ่มเพื่อน