พนักงานทำความสะอาด

พนักงานทำความสะอาด

แม่บ้านประจำ บัตเลอร์

แม่บ้านประจําสํานักงาน

พนักงานทำความสะอาด ประจำสถานที่ของลูกค้า ปฏิบัติงานดูแลความสะอาดภายในสำนักงาน อาคาร โรงงาน ฯลฯ ให้บริการแบบสัญญารายปี

แม่บ้านประจําโรงงาน

ให้บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาดประจำอาคาร โรงงาน โรงเรียน จัดเตรียมอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด ที่เหมาะสมกับหน้างาน ฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะการทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงการทำความสะอาด ในรอบประจำ 3 – 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามเงื่อนไขสัญญา

แม่บ้านประจำโรงงาน บัตเลอร์

นโยบายด้านบริการ (พนักงานทำความสะอาด)

บริษัท รักษาความปลอดภัย บัตเลอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ให้บริการงานด้านทำความสะอาดแบบครบวงจร ดูแลในส่วนของการจัดส่งพนักงานทำความสะอาด เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ รวมไปถึงบริหารจัดการในการจัดเตรียมอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด เน้นคุณภาพการให้บริการ 

บริการทำความสะอาด จัดส่งพนักงานทำความสะอาด แม่บ้าน บัตเลอร์

มีการตรวจสอบการทำงานสม่ำเสมอ

เพื่อให้คุณภาพของมีประสิทธิภาพดีอย่างต่อเนื่อง เข้าพบผู้ว่าจ้างอย่างน้อย เดือนละ 1 -2 ครั้ง เพือรับฟังข้อเสนอแนะ และตรวจสอบคุณภาพความสะอาด และการทำงานของแม่บ้านประจำ 

การฝึกอบรม พนักงานทำความสะอาด

พนักงานทำความสะอาด ได้รับการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทีมบริการจัดการ จะมีการเข้าอบรมเพิ่มเติมตามระยะเวลา ยังสถานที่การทำงานจริง หรืออบรมในสถานที่ของบริษัทฯ

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

ISO 9001 ระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ

ISO 14001 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

บัตเลอร์ คุณภาพที่ได้รับการรับรอง

เหตุผลที่ควรเลือกใช้

แม่บ้านประจำ 

จากบัตเลอร์

จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนั้น เรายังมีความจริงใจในการให้บริการอย่างตรงไป ตรงมา มีการเข้าตรวจพบผู้ว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ ดูแลพนักงานทำความสะอาด ทุกคน อย่างเหมาะสม นี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายบริษัทเลือกใช้เรา
วิธีการเลือกบริษัททำความสะอาด เพื่อใช้บริการพนักงานทำความสะอาด คลิ๊กที่นี่

บริการทำความสะอาดพื้น ขัดพื้น ลอกแวกส์ บัตเลอร์

สอบถามบริการ หรือ ต้องการใบเสนอราคา

ติดต่อฝ่ายขาย (บริการทำความสะอาด)
Tel : 082-969-5929 , 082-969-5159

Facebook :  thebutlerthai

LineOA : @butlerthai

Email : butler@butlerthai.com