Category Archives: Security Service

รปภ ถูกแพงต่างกันอย่างไร

รปภ ถูกแพงต่างกันอย่างไร บริการรักษาความปลอดภัยเป็นหนึ่งในบริการที่ธุรกิจส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้บริการไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน โรงงาน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงแรม และ อีกหลากหลายประเภทธุรกิจล้วนแล้วแต่ใช้ บริการรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ กันทั้งนั้นเพื่อช่วยในการดูแลรักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินในพื้นที่ หรือ ตลอดจนการดูแลอำนวยการจราจรในพื้นที่ ทีนี้หลายหลายท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ฝ่ายจัดซื้อ หรือ ฝ่ายบุคคลที่มีหน้าที่ในการสรรหาผู้ให้บริการจ้างรปภ หรือ บริษัทรักษาความปลอดภัย ในการขอใบเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบหาผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของกิจการนั้นนั้นก็น่าจะมีคำถามเกิดขึ้นว่า ทำไมที่นี่ถูก ทำไมที่นั่นแพง ทำไมก็ใช้ รปภ เหมือนกันดูแลสถานที่เดียวกันทำไมถึงราคาแตกต่างกัน ทีนี้ ผู้เขียนจะมาจำแนกเหตุผลของราคาของการจ้างในแต่ละที่นั้นทำไมถึงมีความแตกต่างกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือก และสรรหาในการใช้บริการที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการ คุ้มค่า คุ้มราคามากที่สุด 1. จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยงานสำหรับ รปภ ไม่เหมือนกัน ซึ่งในที่นี้ต้องบอกว่าในแต่ละบริษัท รปภ อาจมีการเสนอรายการอุปกรณ์ที่แตกต่างกันซึ่งเกิดขึ้นจากการสำรวจพื้นที่หน้างานและมาตรฐานที่วางไว้ไม่เหมือนกันโดยอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับ งานรปภ จะมีเช่น วิทยุสื่อสาร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสื้อสะท้อนแสง กระบองไฟเบอร์ ไฟฉาย พัดลม เครื่องแลกบัตรเข้าออก หรือ แม้กระทั่งเครื่องสแกนโลหะ […]