เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย บัตเลอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

เริ่มต้นธุรกิจด้วยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในด้านการบริการ โดยมีความคิดที่อยากนำประสบการณ์มาเพื่อพัฒนาบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการคุณภาพของบริการที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ จึงได้ก่อตั้งบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยเริ่มจากบริการทำความสะอาด ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้สามารถขยายบริการต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิเช่น บริการรักษาความปลอดภัย บริการพ่นยาฆ่าเชื้อ บริการกำจัดปลวก และแมลง บริการอบโอโซน ดูดไรฝุ่น และอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ 5 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากคุณภาพในการบริการของเรา

บริการของ BUTLER (บัตเลอร์) ในปัจจุบัน