จ้าง แม่บ้านทำความสะอาด ประจำสำนักงาน ต้องพิจารณาจากสิ่งใดบ้าง บัตเลอร์พร้อมให้คำตอบ

พนักงานทำความสะอาด
บริษัทแม่บ้านทำความสะอาด แม่บ้านประจำ

สาเหตุที่ควรจ้าง บริษัทแม่บ้านทำความสะอาด

เรื่องความสะอาดในสถานที่นั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อกิจการ นั้นก็คือในสถานประกอบการต่างๆ มีพนักงานที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ มีการใช้สถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องครัว ห้องน้ำ หรือแม้กระทั่งพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ซึ่งในแต่ละวันก็จะเกิดความสกปรก มีขยะในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลต่อทัศนียภาพ ความสวยงาม ที่ไม่ดี หรือในบางสถานประกอบการจำเป็นต้องมีการรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ หากสถานที่ไม่สะอาดแล้ว ก็จะกระทบต่อลูกค้า หรือแม้กระทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่นั้นๆ ซึ่งหากจะให้พนักงานในบริษัท มาทำความสะอาดเองแล้ว ก็จะทำให้เสียเวลาที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ ที่มีความสำคัญมากกว่าไป

พนักงานทำความสะอาด

ซึ่งทำให้เกิดมีการจ้างแม่บ้าน หรือพนักงานทำความสะอาดเกิดขึ้น ซึ่งในอดีตอาจะเป็นการจ้างเอง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานของบริษัทเอง ที่ต้องมีการดูแลสวัสดิการต่างๆ เฉกเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป ทั้งเรื่องของประกันสังคม วันหยุดต่างๆ วันพักร้อน สวัสดิการต่างๆตามกฎหมาย การขึ้นเงินเดือนประจำปี สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาต่างๆ ซึ่งเป็นภาระที่บริษัทต้องรับผิดชอบ และในกรณีที่แม่บ้านทำความสะอาด ใช้สิทธิลา ก็จะไม่มีคนทำความสะอาดในวันนั้นๆ อีกด้วย จากปัญหาที่กล่าวมาแล้ว จึงทำให้เกิดธุรกิจทำความสะอาดขึ้น บริษัทแม่บ้าน หรือ บริษัททำความสะอาด จะให้บริการในการจัดส่งแม่บ้าน หรือ พนักงานทำความสะอาด เพื่อไปประจำยังสถานที่ของผู้ว่าจ้าง ดูแลความสะอาดต่างๆ

บริษัทแม่บ้าน

บริษัทแม่บ้าน เป็นผู้ดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ รวมไปถึงจัดหา จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำยาต่างๆ ที่จำเป็นให้กับลูกค้าผู้รับบริการ และยังดูแลในกรณีที่พนักงานทำความสะอาด ลางาน ขาดงาน หรือมีเหตุจำเป็นในการหยุดงาน โดยจัดส่งแม่บ้าน เข้าไปทดแทนในวันนั้นๆอีกด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ช่วยในการลดภาระให้กับบริษัท หรือลูกค้าที่ใช้งาน

เริ่มต้นสรรหาบริษัทแม่บ้าน

ต่อไปนี้จะเข้าสาระสำคัญของบทความนี้ ในเรื่องของการพิจารณาว่าจ้าง บริษัททำความสะอาด หรือบริษัทแม่บ้าน กันแล้วว่าต้องเตรียมข้อมูล และพิจารณาถึงสิ่งใด

ข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคาแม่บ้านทำความสะอาด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลจำเป็นกับบริษัทแม่บ้าน เพื่อประกอบการขอใบเสนอราคา

  • จำนวนวันทำงาน

การเสนอราคาของบริษัทแม่บ้าน ปัจจัยแรงจะเป็นส่วนของวันทำงาน ซึ่งสถานที่ในแต่ละแห่งมีจำนวนวันทำงานไม่เหมือนกัน เช่นในบริษัททั่วไป อาจทำงานที่ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ หรือบางแห่งอาจทำถึงวันเสาร์ หรือ เสาร์ เว้น เสาร์ แต่ในกรณีอาคารที่อยู่อาศัย เช่น คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า จำต้องมีแม่บ้านทำความสะอาด ในทุกๆวัน ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นส่วนหลักในการคำนวณเรื่องของค่าแรงพนักงาน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการให้บริการทำความสะอาด

  • อุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด

ปัจจัยที่สอง ที่เป็นส่วนนึงในการทำความสะอาดก็คืออุปกรณ์ทำความสะอาด และน้ำยาทำความสะอาด ซึ่งในละสถานที่สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้มีความแตกต่างกัน เช่นสำนักงานทั่วๆไป อาจมีเพียงไม้กวาด ไม้ถูพื้น ถังม็อบ ผ้า และอุปรณ์อื่นๆ อีกเล็กน้อย ใช้น้ำยาพื้นฐานทั่วไป น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก แต่ในกรณีสถานที่ขนาดใหญ่ เช่นตึกอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อาจต้องมีเครื่องมือหนัก เครื่องขัดพื้น รถขัดพื้น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนที่เกิดขึ้น

  • วัสดุสิ้นเปลือง

สบู่เหลวล้างมือ น้ำยาประอากาศ กระดาษชำระ ถุงขยะ ล้วนแล้วเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องมีรายละเอียดการใช้งาน จำนวนการใช้ในแต่ละเดือน เพื่อเป็นสิ่งที่บริษัทแม่บ้าน ต้องนำมาใช้ในการคำนวณต้นทุน ในบางครั้งการคำนวนต้นทุนบนพื้นฐานที่ไม่เท่ากันอันเนื่องจากไม่มีรายละเอียดจำนวน ทำให้ราคาที่ได้รับแตกต่างกัน และอาจส่งผลในการทำงานจริงอันจะเกิดข้อพิพาท เรื่องจำนวนที่บริษัทแม่บ้านส่งให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งานอีกด้วย

  • งานเสริมเพิ่มเติม

สถานที่บางแห่ง  มีการกำหนดงานเสริมที่ต้องให้บริษัทแม่บ้านเป็นผู้ดูแล เช่นงานขัดล้างพื้น ลงแวกซ์พื้น งานเช็ดกระจกที่สูง งานทำความสะอาดใหญ่ ประจำรายเดือน รายสามเดือน หกเดือน หรือหนึ่งปี ที่บริษัทแม่บ้านต้องส่งแรงงานเพิ่มเติม รวมถึงน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการทำงานตามรอบ

หลักเกณฑ์พิจารณาเลือก บริษัทแม่บ้าน

  • ความน่าเชื่อถือของบริษัทแม่บ้าน

ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของบริษัทแม่บ้าน เป็นส่วนนึงในการประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยท่านอาจตรวจสอบในจากข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียน ประวัติการส่งงบการเงิน โดยหาข้อมูลเหล่านี้ได้จาก DBD หรือ เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อยืนยันว่าบริษัทผู้ให้บริการมีตัวตนจริงและจะไม่ทิ้งงาน

โดยบริษัทผู้ให้บริการแม่บ้านนั้น ต้องมีที่อยู่ที่ชัดเจน มีช่องทางการติดต่อที่สามารถติดต่อได้จริง รวมถึงมีความรวดเร็วในการตอบคำถาม หรือให้ข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อใช้บริการไปแล้ว กรณีมีปัญหาจะสามารถติดต่อประสานงานได้

  • ความรู้ความเข้าใจในงาน

ในส่วนนี้ลูกค้าหรือผู้ต้องการใช้บริการ ควรใช้การพูดคุย สอบถาม ตามรายละเอียดงานที่ต้องการ เพื่อให้ผู้ให้บริการได้ให้ข้อมูล แนะนำ หรือตอบคำถาม ก็จะสามารถรู่ได้คร่าวๆ ว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทแม่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจในงานมากน้อยแค่ไหน

  • การดูแลหลังการขาย

ผู้ใช้บริการควรสอบถามเรื่องการดูแลหลังการใช้บริการ ว่ามีลักษณะแบบใด มีการเข้าตรวจคุณภาพ กี่ครั้ง ความถี่เป็นอย่างไร กรณีเกิดปัญหา มีวิธีการแก้ปัญหาแบบไหน ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ช

  • อุปกรณ์ และน้ำยา

ในกรณีที่ต้องมีการใช้งานอุปกรณ์การทำงานนอกเหนือจากอุปกรณ์ทั่วไป เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดล้าง น้ำยาทำความสะอาด ควรตรวจสอบถึงรายละเอียดต่างๆ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัย

  • ผลงานอ้างอิง

ข้อนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าบริษัทแม่บ้านทำความสะอาด มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน โดยดูจากลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ ว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นการการันตีได้ว่าบริษัทแม่บ้านนั้น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

สรุป การจ้าง แม่บ้านประจำ

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นส่วนนึงที่ผู้ใช้งาน สามารถนำไปปรับใช้ หรือใช้สำหรับการสรรหาผู้ให้บริการทำความสะอาด บริษัทแม่บ้าน ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ตรงกับความต้องการ โดยสามารถนำปัจจัยอื่นๆ มาประกอบเพิ่มเติมตามลักษณะหน้างาน

          ทั้งนี้หากต้องการลดภาระในเรื่องการทำความสะอาด การหาแม่บ้านประจำสำนักงาน สามารถติดต่อ บริษัท รักษาความปลอดภัย บัตเลอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการครบวงจร อาทิ บริการทำความสะอาด จัดส่งพนักงานทำความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ บริการพ่นฆ่าเชื้อ อบโอโซน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด

สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ

สาขากรุงเทพฯ โทร : 082-969-5159 , 082-969-5929 , 090-994-9042

สาขาชลบุรี โทร : 082-969-5916 , 097-119-5926

Facebook :  thebutlerthai

LineOA : @butlerthai

Email : butler@butlerthai.com