รปภ ถูกแพงต่างกันอย่างไร

รปภ บริษัทรักษาความปลอดภัย บัตเลอร์ เซอร์วิสเซส

รปภ ถูกแพงต่างกันอย่างไร

บริการรักษาความปลอดภัยเป็นหนึ่งในบริการที่ธุรกิจส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้บริการไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน โรงงาน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงแรม และ อีกหลากหลายประเภทธุรกิจล้วนแล้วแต่ใช้ บริการรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ กันทั้งนั้นเพื่อช่วยในการดูแลรักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินในพื้นที่ หรือ ตลอดจนการดูแลอำนวยการจราจรในพื้นที่ ทีนี้หลายหลายท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ฝ่ายจัดซื้อ หรือ ฝ่ายบุคคลที่มีหน้าที่ในการสรรหาผู้ให้บริการจ้างรปภ หรือ บริษัทรักษาความปลอดภัย ในการขอใบเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบหาผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของกิจการนั้นนั้นก็น่าจะมีคำถามเกิดขึ้นว่า ทำไมที่นี่ถูก ทำไมที่นั่นแพง ทำไมก็ใช้ รปเหมือนกันดูแลสถานที่เดียวกันทำไมถึงราคาแตกต่างกัน ทีนี้ ผู้เขียนจะมาจำแนกเหตุผลของราคาของการจ้างในแต่ละที่นั้นทำไมถึงมีความแตกต่างกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือก และสรรหาในการใช้บริการที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการ คุ้มค่า คุ้มราคามากที่สุด

1. จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยงานสำหรับ รปภ ไม่เหมือนกัน

ซึ่งในที่นี้ต้องบอกว่าในแต่ละบริษัท รปภ อาจมีการเสนอรายการอุปกรณ์ที่แตกต่างกันซึ่งเกิดขึ้นจากการสำรวจพื้นที่หน้างานและมาตรฐานที่วางไว้ไม่เหมือนกันโดยอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับ งานรปภ จะมีเช่น วิทยุสื่อสาร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสื้อสะท้อนแสง กระบองไฟเบอร์ ไฟฉาย พัดลม เครื่องแลกบัตรเข้าออก หรือ แม้กระทั่งเครื่องสแกนโลหะ ซึ่งกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่มีกำหนดรายการอุปกรณ์ก็อาจทำให้ในแต่ละบริษัทนั้นเสนอจำนวนอุปกรณ์ ในจำนวนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานในการเสนอราคา บนพื้นฐานเดียวกันผู้ว่าจ้างควรกำหนดรายการอุปกรณ์ให้ชัดเจนเพื่อให้ทุกบริษัทที่นำเสนอราคาเสนอราคาในมาตรฐานที่ตรงกัน

2. ระยะเวลาสัญญารักษาความปลอดภัย

หนึ่งปัจจัยของราคาที่อาจจะมีได้ทั้งถูก และ แพงเนื่องจากว่าในการเสนอราคาที่มีอุปกรณ์การใช้งานตามข้อ 1. นั้น จะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณต้นทุนของผู้ให้บริการ ซึ่งระยะเวลาสัญญาจะทำให้การตีค่าเสื่อมของอุปกรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนของราคาที่อาจจะถูกลง กรณีที่มีอายุสัญญามากกว่า1 ปีขึ้นไปซึ่งปัจจัยนี้อาจทำให้ผู้ว่าจ้างประหยัดงบประมาณในการจ้างที่ถูกลงเมื่อใช้ระยะเวลาสัญญาที่ยาวนานขึ้น ซึ่งในบางหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ที่จำเป็นต้องลงทุนสูง ใช้อุปกรณ์หลากหลายรายการ มักกำหนดให้มีเงื่อนไขอายุสัญญาอยู่ที่ 3 ปี

3. เงื่อนไขการรับประกันในสัญญารักษาความปลอดภัย

วงเงินความคุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายในการทำงานของผู้ให้บริการหรือ บริษัทรักษาความปลอดภัย ปัจจัยนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ราคาที่เสนอมีความแตกต่างกัน โดยปกติแล้ว บริษัทรักษาความปลอดภัย จะกำหนดวงเงินความรับผิดชอบไว้เท่ากับจำนวนเงินค่าบริการต่อเดือน โดยมีกำหนดเงื่อนไขการรับประกันไม่เกินกว่า หรือเท่ากับ ตามแต่ละเงื่อนไขของบริษัท รปภ. นั้น ซึ่งในบริษัทชั้นนำอาจเลือกทำประกันภัย กับ บริษัทประกันภัยในวงเงินความคุ้มครองที่สูง ซึ่งบริษัทรักษาความปลอดภัยนั้นๆ ก็จะนำเบี้ยประกันที่จ่ายมาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการคำนวณค่าบริการด้วยเช่นกัน

4. บทปรับ

บทปรับหรือรายละเอียดการปรับเงินที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดยกตัวอย่างเช่นการขาด. รปภ ปรับ 1000 บาทพนักงานรปภ หลับในเวลางานปรับ 1000 บาท การมีบทปรับเช่นนี้ในหลายหลายบริษัทก็มักนำมาเป็นต้นทุนในการคำนวณโดยอาจคำนวณแบบเฉลี่ยว่าในเดือนนั้นอาจเกิดข้อบกพร่องใดบ้าง

5. ค่าแรงการจ่ายพนักงานและสวัสดิการต่างๆที่ให้กับ รปภ

ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ราคาค่าบริการการรักษาความปลอดภัยแตกต่างกัน ซึ่งจากข้อมูลที่ผู้เขียนได้รับปัจจุบันการให้ บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จะมีค่าบริการตั้งแต่ 17,500 ไปจนถึง 25,000 บาท ในส่วนตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย และ 19,000 บาทถึง 27,000 บาท ในตำแหน่ง หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย ซึ่งความแตกต่างของราคาในแต่ละบริษัทนั้น เกิดจากการจ่ายค่าแรงให้กับ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่บริษัทที่ได้มาตรฐานจะจ่ายค่าแรงตามกฏหมายกำหนดโดยคำนวณจากค่าแรง ขั้นต่ำในจังหวัดนั้นหารด้วย 8 × 12 (พนักงานรปภ ทำงาน 12 ชั่วโมงต่อวัน) ซึ่งจะเป็นค่าแรงที่พนักงานรปภ ได้รับซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ (รปภกรุงเทพ ค่าแรงขั้นต่ำ 529.50 บาท รปภรปภชลบุรี ค่าแรงขั้นต่ำ 531 บาท เป็นค่าแรงตามกฏหมาย) แต่ในบริษัทบางแห่งอาจมีการจ่ายค่าแรง รปภ ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยจ่ายตั้งแต่ 450 ไปจนถึง 500 บาทซึ่งก็ต้องบอกว่าการจ่ายค่าแรงส่งผลให้คุณภาพของ ของพนักงานรปภ ที่ได้แตกต่างกันเช่นกัน เพราะหากเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมายผ่านการอบรม ก็จะเลือกอยู่ในบริษัทที่จ่ายค่าแรงที่ถูกต้องแต่ในบริษัทที่จ่ายค่าแรงต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดก็จะไม่สนใจ ในเรื่องของใบอนุญาตหรือคุณสมบัติของรปภ รวมไปถึงการเทิร์นโอเวอร์ของพนักงานก็จะสูงกว่าในบริษัทที่จ่ายค่าแรงที่ถูกต้อง นี่ยังไม่รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอื่นๆ

บทสรุปปัจจัยที่ทำให้บริการ งานรปภ ราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัยมีความแตกต่างกัน

จากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวถึงเป็นเพียงเหตุผลบางส่วนที่ทำให้ราคาการให้บริการรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ที่มีหน้าที่ในการเลือกใช้ผู้ให้บริการรวมถึงงบประมาณที่ได้กำหนดไว้

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ
โทร 090-994-9042 , 082-969-5159 , 082-969-5929

Email : butler@butlerthai.com

Line ID : @butlerthai