กำจัดกลิ่นด้วยโอโซน Ozone

อบโอโซน

ด้วยมีคำถามเข้ามามาก ว่าจะกำจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นฉี่ กลิ่นอาหาร กลิ่นที่เกิดจากการเน่าเหม็นของซากสัตว์ และอีกสารพัดกลิ่น ต้องทำอย่างไร ใช้การบริการอบโอโซนได้มั้ย ซึ่งก็บอกว่าได้ แต่ไม่ใช้วิธีด้วยการอบโอโซน เพียงขั้นตอนเดียว ก่อนอื่นเราต้องหาสาเหตุ และต้นกำเนิดของกลิ่นนั้นๆ เสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น กลิ่นที่เกิดจากการเน่าเหม็นของซากสัตว์ ซากหนูตาย จิ้งจก หรือ กลิ่นที่เกิดจากอาหาร เช่นซื้ออาหารทะเลขึ้นมาบนรถโดยไม่บรรจุในกล่องโฟม แล้วทำให้น้ำหรือน้ำแข็งที่แช่ ละลายหรือซึมลงบนพื้นพรม พื้นผ้าบุบนรถยนต์ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านั้นล้วนก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นมาได้  ซึ่งวิธีการนำเครื่องอบโอโซน ไปตั้งในบริเวณ หรือในรถ อาจช่วยให้กลิ่นให้ไปในทันที หากแต่ว่าต้นกำเนิดของกลิ่นนั้นยังอยู่ ยังไม่ได้มีการนำไปทำความสะอาด ก็อาจเป็นสาเหตุให้กลิ่นกลับมาอีกได้ เพราะต้นกำเนิดของกลิ่นมาลงลึกไปใต้พื้นผิว ที่โอโซนไม่สามารถเข้าไปถึง ดังนั้นในวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมคือ ต้องทำความสะอาด หรือกำจัดต้นตอของกลิ่น ควบคู่ไปกับการอบโอโซน จึงจะช่วยให้กลิ่นหายไปได้ดียิ่งขึ้น

เครื่องอบโอโซน ทุกเครื่องเหมือนกันหรือไม่

ในท้องตลาดมีผู้ผลิต และผู้จำหน่าย รวมถึงผู้ให้บริการการอบโอโซน อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็จะมีการโปรโมทเครื่องประสิทธิภาพของเครื่องแตกต่างกันไป ซึ่งปัจจัยหลักที่เป็นส่วนสำคัญในการประสิทธิภาพของเครื่องนั้นก็คือ ความเข้มข้นของโอโซน (O3) ที่ผลิตออกมาได้ (มิลลิกรรมต่อชั่วโมง) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะบอกว่าโอโซนที่ออกมานั้นสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมใดได้บ้าง เช่น การนำโอโซนไปใช้ในการสลายสารพิษในผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หรือการทำความสะอาดภาชนะ หรือเครื่องมือ รวมไปถึงการนำโอโซนไปใช้ในการทำลาย และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย หรือการนำไปใช้ในการดับกลิ่น ซึ่งเครื่องอบ ที่จะนำไปใช้ควรมีความเข้มข้นของโอโซน (O3) ที่สูง มีระบบตั้งเวลาที่เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ห้อง

เครื่องอบโอโซน เครื่องฟอกอากาศ เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ แตกต่างอย่างไร

ในท้องตลาดมีผู้ผลิต และผู้จำหน่าย รวมถึงผู้ให้บริการการอบโอโซน อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็จะมีการโปรโมทเครื่องประสิทธิภาพของเครื่องแตกต่างกันไป ซึ่งปัจจัยหลักที่เป็นส่วนสำคัญในการประสิทธิภาพของเครื่องนั้นก็คือ ความเข้มข้นของโอโซน (O3) ที่ผลิตออกมาได้ (มิลลิกรรมต่อชั่วโมง) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะบอกว่าโอโซนที่ออกมานั้นสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมใดได้บ้าง เช่น การนำโอโซนไปใช้ในการสลายสารพิษในผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หรือการทำความสะอาดภาชนะ หรือเครื่องมือ รวมไปถึงการนำโอโซนไปใช้ในการทำลาย และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย หรือการนำไปใช้ในการดับกลิ่น ซึ่งเครื่องอบ ที่จะนำไปใช้ควรมีความเข้มข้นของโอโซน (O3) ที่สูง มีระบบตั้งเวลาที่เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ห้อง

โอโซน อันตราย จริงหรือไม่

ไกล ปลอดภัย ใกล้ ได้โทษ ซึ่งประโยคนี้บอกถึงโอโซน ได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ถ้าโอโซน อยู่ในชั้นบรรยากาศ ที่มีความสูงจากพื้นดิน โอโซน จะมีประโยชน์ในการป้องกันแสงยูวี จากดวงอาทิตย์ ที่ส่องลงมายังพื้นโลก ลดโอกาสการเป็นมะเร็งผิวหนัง ช่วยทำลายก๊าซพิษที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำรงค์อยู่ของมนุษย์ แต่ถ้าโอโซนอยู่ใกล้เรามากเกินไป นั้นเป็นผลเสีย ซึ่งโอโซน จัดเป็นก๊าซมีพิษ ที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ หากได้รับการสูดดมโอโซนที่มีความเข้มข้นในปริมาณมาก

อบโอโซน จะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการมั้ย

ในเมื่อการสูดดมโอโซนเข้มข้นเข้าไป จะส่งผลเสียต่อร่างกาย แล้วยังควรใช้บริการอบโอโซนหรือไม่ ต้องบอกก่อนว่า ผู้ให้บริการอบโอโซนนั้น จะรู้วิธีการที่ใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง โดยขณะที่อบโอโซน ในพื้นที่จะต้องไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในพื้นที่  และทำการตั้งเวลาการทำงานของเครื่องอบโอโซน ให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ ซึ่งหลังจากที่เครื่องทำงานครบตามเวลาจะจะหยุดการทำงาน หลังจากนั้นซักระยะ เจ้าหน้าที่ซึ่งใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกัน จึงเข้าไปทำการเก็บเครื่อง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น และทำการเปิดประตู หรือหน้าต่าง เพื่อให้อากาศจากภายนอกเข้ามา ทำให้โอโซนสลายตัว และไม่มีอันตรายต่อผู้ที่จะเข้ามาใช้สถานที่ หรือลูกค้าผู้ใช้บริการ

สรุป

การนำโอโซน มาใช้ในการกำจัดเชื้อโรค เพิ่มเติมจากการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่น หรือกำจัดกลิ่น จำเป็นต้องทำโดยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย ก็จะทำให้เกิดประโยชน์

สนใจบริการอบโอโซน ฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น

ติดต่อ ฝ่ายขาย

Tel. 082-969-5916 , 097-119-5926

Tel. 082-969-5159 , 090-994-9042

Line : @butlerthai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *