โอโซน (O3) คืออะไร อบโอโซน ช่วยอะไรได้บ้าง

อบโอโซน
อบโอโซน ฆ่าเชื้อโรค

โอโซน

โอโซนคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

โอโซนคืออะไร

โอโซน (O3) เป็นก๊าซที่มีปฏิกิริยาตอบสนองสูง เป็นโมเลกุลที่ประกอบจากออกซิเจน 3 อะตอม (O3) เกิดจากการรวมตัวกันของก๊าซออกซิเจน 1 โมเลกุลกับอะตอมออกซิเจนอิสระ 1 อะตอมที่แตกตัวจากก๊าซออกซิเจนโดยการกระตุ้นของรังสีอัลตร้าไวโอเลตซี (UV-C) และเป็นได้ทั้งสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น โดยโอโซนที่เกิดขึ้นในธรรมชาติจะอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก

โอโซน (O3) อยู่ที่ไหน

ชั้นบรรยากาศของโลกแบ่งออกได้เป็น 5 ชั้นด้วยกัน โดยเรียงลำดับจากชั้นที่อยู่ใกล้ผิวโลกมาที่สุดก่อนได้ดังนี้

1.     โทรโพสเฟียร์ (troposphere)

มีความสูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ 0-10 กม

2.     สตราโทสเฟียร์ (stratosphere)

มีความสูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ 10-50 กม

3.     มีโซสเฟียร์ (mesosphere)

มีความสูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ 50-80 กม

4.     เทอร์โมสเฟียร์ (thermosphere)

มีความสูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ 80-600 กม

5.     เอกโซสเฟียร์ (exosphere)

มีความสูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ 600 กม.จากผิวโลกขึ้นไป

ซึ่ง โอโซน (O3) จะอยู่ในชั้นบรรยากาศระดับโทรโพสเฟียร์ (troposphere) และพบมาที่สุดในชั้นสตราโทสเฟียร์ (stratosphere) ซึ่งจะช่วยสกัดแสงยูวี (UV) ที่เป็นอันตราย จาก ดวงอาทิตย์ ไม่ให้มาถึงพื้นโลกมากเกินไป

โอโซน (O3) ในบรรยากาศส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างไร?

โอโซน (O3) มีคุณสมบัติที่น่าสนใจต่อสุขภาพของมนุษย์สองประการ ประการแรกคือ  ช่วยดูดซับรังสียูวี ลดการสัมผัสของมนุษย์ต่อรังสียูวีที่เป็นอันตราย ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก ประการที่สอง เมื่อสูดดมโอโซน (O3) จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับโมเลกุลทางชีววิทยาจำนวนมากในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งนำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพ

สูดโอโซน (O3) สดชื่นจริงหรือ

หลายๆท่าน คงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า ไปสูดดม โอโซน (O3) กับธรรมชาติ หรือไปสัมผัส โอโซน (O3) บนยอดเขา เพื่อความสดชื่น ซึ่งนั้นเป็นความเชื่อที่ผิด เนื่องจาก โอโซน (O3) จัดเป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษต่อร่างการ หากได้รับการสูดดมเข้าไปในระดับเข้มข้นและมีปริมาณมาก ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นอาจพบได้ดังต่อไปนี้

• ไอ

• ระคายเคืองคอ

• เจ็บ แสบร้อน หรือรู้สึกไม่สบายที่หน้าอกเมื่อหายใจเข้าลึกๆ

• แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด หรือหายใจถี่

การนำโอโซน (O3) มาใช้ประโยชน์

โอโซน (O3) เป็นตัวออกซิไดส์ที่ทรงพลัง ที่สามารถใช้ฆ่าเชื้อโรค พวก แบคทีเรีย จุลินทรีย์ เชื้อรา และออกซิไดส์พวกสารอินทรีย์ได้ ทำให้มีการผลิตเครื่องมือที่สามารถผลิตโอโซน เพื่อนำมาใช้ในการพาณิชย์ และในทางการแพทย์ โดยใช้ โอโซน (O3) ที่เข้มข้นมาใช้สำหรับการอบโอโซน เพื่อฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย ในอากาศ รวมถึงมีสรรพคุณในการดับกลิ่นอับ กลิ่นไม่พึงประสงค์

การอบโอโซน (O3) ฆ่าเชื้อโควิด ได้จริงหรือไม่

การอบโอโซน สามารถทำให้เกิดการหยุดการทำงานของไวรัสโดยส่งผลกระทบต่อเป้าหมายระดับโมเลกุลต่างๆ เช่นเดียวกับตัวรับเมมเบรนที่ห่อหุ้มอยู่ในไวรัส โอโซนจะทำปฏิกิริยาโดยตรงกับกรดอะมิโนและกลุ่มการทำงานของโปรตีน สิ่งนี้นำไปสู่ผลที่ตามมามากมายทั้งต่อโครงสร้างของไวรัส และความสามารถในการติดเชื้อ นอกจากนี้ โอโซนยังทำลายเยื่อหุ้มของไวรัสที่ห่อหุ้มด้วยเปอร์ออกซิเดชันของฟอสโฟลิปิด และสร้างออกซิเจนปฏิกิริยาหลายชนิด (ROS) ซึ่งสามารถทำลายโมเลกุลของไวรัสอื่นๆ ได้อีกด้วย การอบโอโซน ยังสามารถยับยั้งไวรัสโดยสร้างความเสียหายให้กับสารพันธุกรรมของพวกมัน ทั้ง DNA และ RNA กลไกหลักที่โอโซนทำปฏิกิริยากับไวรัสจึงเกิดจากการออกซิเดชันโดยตรงของโมเลกุลต่างๆ และโดยอ้อมด้วยการสร้าง ROSโอโซนได้รับการแสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งไวรัสได้มากถึง 99.99%

ข้อดีของการอบโอโซน (O3)

เนื่องจาก โอโซน (O3) มีลักษณะเป็นก๊าซ ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงไม่สารตกค้างหลังจากสิ้นสุดการทำงานของเครื่องอบโอโซน

สรุป

โอโซน (O3) มีทั้งประโยชน์ และโทษในตัวมันเอง ขึ้นอยู่กับที่เรานำมาใช้งาน ทั้งนี้การนำ โอโซน (O3) มาใช้ในการอบโอโซน หรือการนำมาฆ่าเชื้อด้วยวิธีการต่างๆ ต้องกระทำด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อตัวผู้ใช้งานเอง รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ต้องมีประสิทธิภาพ มีความเข้มข้นของโอโซนที่มากพอ และพอเหมาะกับขนาดของพื้นที่ ที่จะทำการอบโอโซน เพื่อให้ โอโซน (O3) สามารถฆ่าเชื้อที่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด

สนใจใช้บริการอบโอโซน หรือ

พ่นฆ่าเชื้อโรค

ติดต่อฝ่ายขาย
Tel : 082-969-5916 , 097-119-5926
Tel : 082-969-5159 , 090-994-9042
Add Line : @butlerthai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *